ADR Belgesi | ADR Eğitimleri | ADR Akademi


ADR
 (european agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road)

Tehlikeli Madde Taşımacılı-ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre'de yapılmış ve 29 Ocak 1968'de yürürlüğe girmiş,  Anlaşma, 21 Ağustos 1975'te New York'ta "tadil eden 14. (3) madde protokolü" gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985'te yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde ADR standartlarının yürürlüğü giriş tarihi 01/01/2011 tarihidir.

Gerekli düzenlemeler 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Ülkemizde yürürlüğü 2011 yılında girecek olan ve halen ADR ye taraf ülkelerde geçerli olan ADR Belgesi için bizimle iletişime geçebilir ve 44 ülke’de ve Türkiye’de geçerli olan ADR Belgesine sahip olabilirsiniz.

 

ADR Eğitimi

ADR KAPSAMINDA TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI

ADR TEMEL Eğitimi


Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapacak olan tüm Araç Sürücüleri bu eğitime katılabilirler.
Bu eğitim Gelişmiş kurs , Patlayıcı Madde ve Radyoaktif Madde kursları için ön şart olarak gereklidir.

Genel kanunlar
Genel Tehlike Özellikleri
Taşıma evrakları
Araç -Taşıma Çeşitleri,Donanımlar
İşaretleme - Etiketleme
Taşımanın Gerçekleştirilmesi
Yetkililer ve Sorumlulukları
Acil Durum Uygulamaları
Yazılı Sınav

ADR Gelişmiş Eğitimi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan ve henüz geçerlilik tarihinde olan ADR Belgeleri bulunan sürücüler bu kursa katılabilirler.
Belge tarihinin 4 yılı doldurmuş olması ve son kullanma tarihinin'de aşılmamış olması gereklidir. ADR Belgesinin orjinali mutlaka beraberinde getirilmelidir.

Genel kanunlar
Genel Tehlike Özellikleri
Taşıma evrakları
Araç -Taşıma Çeşitleri,Donanımlar
İşaretleme - Etiketleme
Taşımanın Gerçekleştirilmesi
Yetkililer ve Sorumlulukları
Acil Durum Uygulamaları
Yazılı Sınav

 

ADR Gelişmiş Eğitimi

 

Bu eğitim Tehlikeli Madde Taşımacılığının Tanker ile yapılması amaçlanarak yapılmaktadır.Bu eğitimde katılımcılar tamamen tanker tehlikeli madde taşımacılığının daha güvenli yapılması için ve teknik olarak bilgi almaktadırlar.

Daha önce temel eğitime katılmış ve başarılı olmuş olunması halinde eğer istenilirse bu Eğitime devam edilebilir.ADR Temel eğitim belge numarasının bildirilmesi gereklidir.

 

Bu eğitime Uluslar arası ve Ulusal Tanker İle Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücüleri katılabilirler.

 

Evraklar
Araç ve Taşıma şekilleri ,kaplar,Donanım
İşaretleme , Etiketleme,portakal renkli ikaz levhası ile aracın donatımı
Taşımanın Gerçekleştirilmesi
Yetkililer ve Sorumlulukları
Acil Durum Uygulamaları
Yazılı Sınav

 

Sınıf 1                         Patlayıcı Maddeler ve patlayıcı madde içeren nesneler          
Sınıf 2                         Gazlar 
Sınıf 3                         Yanıcı sıvı maddeler   
Sınıf 4.1                       Yanıcı katı maddeler   
Sınıf 4.2                       Kendi kendine tutuşabilen maddeler
Sınıf 4.3                       Suyla birleştiğinde tutuşabilen gaz üreten maddeler 
Sınıf 5.1                       Yakıcı (oksitleyici) maddeler  
Sınıf 5.2                       Organik Peroksitler    
Sınıf 6.1                       Zehirli maddeler
Sınıf 6.2                       Bulaşıcı maddeler      
Sınıf  7                         Radyoaktif maddeler   
Sınıf  8                         Aşındırıcı maddeler    
Sınıf  9                         Farklı tehlikeli madde ve nesneler

SINIFLANDIRMA KODLARI

 

Birçok sınıfta  ( 1 ve 7 hariç ),  tehlikeli maddeler özelliklerinden dolayı büyük harflerle sınıflandırma kodları verilmektedir:

A          – boğucu etkili maddeler (Gazlar) (asphyxiant)
C          – aşındırıcı maddeler (corrosive)
D         – desensibilize edilmiş patlayıcı maddeler
F          –  yanıcı maddeler (flammable)
I           – bulaşıcı maddeler (infectious)
M         – değişik tehlikeli madde ve nesneler (miscellaneous)
O         – yakıcı etkili  (yükselgen-yangını körükleyici) maddeler (oxidizing)
P          – organik Peroksit
S/SR    – kendi kendine tutuşabilen/ kendi kendine ayrışan maddeler /self/ self    reacting)
T          – zehirli maddeler (toxic)
W         – suyla birleştiğinde yanıcı gaz çıkaran maddeler (water)